Oculenti : Optometrisch onderzoek

Wat houdt een optometrisch onderzoek in?

De inhoud en duur van een optometrisch onderzoek is afhankelijk van de klachten en /of wensen van de cliënt. Over het algemeen vindt er een basis optometrisch onderzoek plaats. De uitkomsten daarvan kunnen aanleiding geven tot uitgebreider onderzoek.

De onderdelen van het basis optometrisch onderzoek:

Anamnese; Dit is het vraaggesprek dat vooraf aan alle onderzoeken wordt gedaan. Er worden allerlei vragen gesteld over de klachten/ de gezondheid van uw ogen en uw algemene gezondheid.

Refractie; Oftewel de oogmeting of “brilsterktemeting”. Tijdens dit onderzoek wordt de sterkte van de brillenglazen en/of contactlenzen bepaald.

Binoculair onderzoek; Dit onderzoek doet de optometrist om naar de samenwerking tussen de ogen en de oogspieren te kijken.

Tonometrie; Dit is het meten van de oogdruk. Dit kan met behulp van een non-contact tonometer of een applanatie tonometer. De non-contact tonometer meet de druk door een beetje lucht in het oog te blazen. Dit apparaat wordt ook wel eens de “plof-tonometer” genoemd. Bij applanatie tonometerie komt er tijdens de meting een soort stiftje tegen het oog aan en daarom zal er voorafgaand aan het gebruik van dit apparaat altijd een druppeltje verdoving (met kleurstof) in het oog gedaan worden.

Spleetlamponderzoek / Biomicroscopie; Dit onderzoek staat in het teken van de gezondheid van de ogen. De optometrist kijkt zowel de buitenkant als de binnenkant van het oog na. Indien nodig met behulp van pupilverwijdende druppels, zodat als het ware de deur verder open wordt gezet om naar de binnen te kijken. Door deze druppels gaat u tijdelijk wat wazig zien en zijn de ogen lichtgevoeliger. Dit kan problemen geven met autorijden. Als u van te voren weet dat u gedruppeld wordt, dan kan een zonnebril van pas komen en is het verstandig u te laten rijden.

Evaluatie; Tijdens dit onderdeel zal de optometrist met u bespreken wat zijn bevindingen zijn. Tevens zal hij beoordelen of verdere behandeling en/of verwijzing naar oogarts, huisarts of een andere specialist nodig is.

Plan; Afhankelijk van de klachten en/of wensen van de cliënt kan de optometrist het volgende doen;

  •  Adviseren en aanmeten van een bril
  •  Adviseren en aanpassen van contactlenzen
  •  Adviseren om aanvullend optometrisch onderzoek te doen
  •  Adviseren ooglaserbehandeling (refractiechirurgie)
  • Educatie over oogafwijkingen

Doorverwijzen naar:

  • oogarts
  • huisarts
  • orthoptist
  • collega-optometrist

Oculenti: Soort lenzen

Ogen zijn er in alle soorten en maten. Dus lenzen ook. Bij Oculenti geloven we niet in standaardwerk.